Peltenburg Rijopleidingen verzorgt de aanvraag van het Praktijkexamen. Wij kunnen daarbij rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Kortom, wij kunnen samen met jou een examendatum plannen, op een moment wanneer jou dat het beste uit komt.

Het is belangrijk dat je gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring. Deze Gezondheidsverklaring hoort bij je Examenaanvraag. Dit is een formulier met negentien vragen over je gezondheid. Het is belangrijk dat je deze bij de start van je rijlessen al invult en aanvraagt. Dit formulier moet jezelf via de site van het CBR regelen. Deze link verwijst uw door naar het CBR

De Gezondheidsverklaring vul je zelf in. Want het gaat om jouw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. De kosten voor een Gezondheidsverklaring bedragen € 37,80.